Hiện tại blog này Nguyên đang cung cấp dịch vụ:

  • Đặt link trỏ về website của công ty/nhãn hàng/ dịch vụ.
  • Đăng bài viết PR/Sponsored/ Guest Post lên blog.
  • Viết bài review, hướng dẫn,…

Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chi tiết cho từng hạng mục, rất vui lòng được hợp tác!

Liên hệ với Nguyên: 

Facebook: https://www.facebook.com/nguyenblogger

Email: [email protected]

Rất vui lòng được hợp tác!